9久1视频在线观看免费

 • <code id="dnard"><small id="dnard"></small></code>

   <th id="dnard"><option id="dnard"></option></th>
   1. Jeste?my zamkni?ci
    Masz pytanie?

    Are you interested in one of these vehicles?

    Skontaktuj si? z nami +31 413 75 42 75


    Opcje leasingu

    Wszystkie rodzaje maszyn i sprz?tu budowlanego

    BAS Machinery oferuje leasing wszystkich rodzajów, marek i modeli maszyn i sprz?tu budowlanego. Czy chcesz wzi?? w leasing kilka maszyn? ?aden problem – mo?emy po??czy? je w jednym pakiecie, umo?liwiaj?c leasing wielu maszyn jednocze?nie. Istnieje równie? mo?liwo?? uwzgl?dnienia us?ug w leasingu. Obejmuje to np. wymian? opon lub akumulatorów na nowe, kontrol? oraz inspekcje stanu technicznego.

    Nowe i u?ywane maszyny

    BAS Machinery umo?liwia wzi?cie w leasing zarówno nowych, jak i u?ywanych maszyn. Istnieje jednak warunek, ?e na koniec umowy leasingowej maszyna nie mo?e mie? wi?cej ni? 8 lat.

    Leasing w okresie od 24 do 60 miesi?cy

    Okres leasingu zale?y od Ciebie. Leasing przez maksymalny okres wynosz?cy 60 miesi?cy mo?liwy jest tylko wtedy, gdy maszyna ma nie wi?cej ni? 3 lata w momencie rozpocz?cia leasingu. Zawsze mo?liwy jest krótszy leasing o d?ugo?ci minimum 24 miesi?cy. Maksymalny czas trwania umowy leasingowej zale?y od wieku pojazdu w momencie rozpocz?cia leasingu.

    W poni?szej tabeli zamieszczono wszystkie opcje leasingu w BAS Machinery.

    Wiek maszyny:

    24 miesi?ce

    30 miesi?cy

    36 miesi?cy

    48 miesi?cy

    60 miesi?cy

    Nowa
    1 rok
    2 lata
    3 lata
    4 lata
    5 lat
    Do 6 lat
    9久1视频在线观看免费
   2. <code id="dnard"><small id="dnard"></small></code>

     <th id="dnard"><option id="dnard"></option></th>